تسلیت مرکز مشاوره الهه رهنما

تسلیت

تسلیت مرکز مشاوره الهه رهنما

تسلیت مرکز مشاوره الهه رهنما

سلام وسپاس ازغیورمردان آتش نشانی،کلینیک روانشناختی الهه رهنما (حسینعلی زاده )آمادگی خودراجهت حمایت تخصصی این مرکز از آسیب دیدگان حادثه ساختمان پلاسکو خصوصا مامورین آتش نشانی وخانواده های عزیزشان اعلام میدارد۴۴۴۰۹۷۶۰